Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

  • Home
  • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

(Bireysel Üyelik Uygulaması)
 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla seopar.com.tr İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimiz; sahibi olduğu seopar.com.tr alan adlı internet sitesindeki ilan verme, favori ilanlarını işaretleme, favori arama kriterlerini kaydetme ve mesajlaşma özelliklerini kullanmak amacıyla Bireysel Üyelik formunu dolduran veya şirketimizi telefonla arayan ziyaretçi, üye ve müşterilerin ve tüzel kişi yetkililerinin paylaşmış olduğu

Kimlik bilgisi (ad-soyad,TCKN),
İletişim bilgisi (e-posta adresi, cep telefon numarası , fatura adresi),
Finansal bilgi (kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, kredi kartı işlem ve onay kodu)
Görsel ve işitsel kayıtlar ( ses kaydı (telefon ses kayıtları),Profil fotoğrafı)
Araç bilgileri (araç plakası, fotoğrafı, motor ve şasi no ve diğer ruhsat bilgileri, araç konum bilgisi, ekspertiz randevusu bilgileri) ve
Web sitesi ziyaret bilgileri (IP adresi, çerez kayıtları, izin/onay kayıtları, gezinme kayıtları, log bilgileri,ilan ve araç fotoğraf linkleri)

ile ilgili kişisel verilerini

a) Muhatap olunan kişiye doğru hitap edilebilmesi, bilgilerin doğrulanması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

b) Cep telefonuna onay kodu gönderilmesi, e-mail adresine doğrulama kodu gönderilmesi, ilan vermeniz durumunda gelen mesaj ve iletişim taleplerinin bildirimlerinin izin verdiğiniz yöntem ile e-mail ya da sms ile gönderilmesi, ilanınız ile ilgili bilgilendirmelerin müşteri hizmetleri ekibi tarafından yapılabilmesi, favori arama kaydı oluşturmanız durumunda onay verdiğiniz e-posta adresinize yeni ilanların gönderilmesi, herhangi bir satın alma işlemi yaptığınızda satış alma işlemlerinin tamamlanması,

c) Müşteri memnuniyeti ölçümleme, müşteri şikayetlerinin takibi ve giderilmesi ve süreç iyileştirme,

d) İdari işler ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

e) Ürün/hizmetlerin pazarlama, reklam, kampanya, promosyon iletileri gönderilmesi,

f) Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

g) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

Alıcı Grubu
Aktarılan Kişisel Veri
Aktarma Amacı ve Yöntemi
Ödeme kuruluşu

Ad , Soyad , e-posta adresi , ip ,kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, kredi kartı işlem ve onay kodu
Herhangi bir satın alma işleminde ödeme yapmak amacıyla verdiğiniz kredi kartı bilgileriniz ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme hizmeti alınan ödeme kuruluşuna elektronik ortamda aktarılır ve istenildiği taktirde ödeme kuruluşu tarafından saklanır.

E-posta gönderim hizmet sağlayıcısı

E-posta adresi, isim – soyisim

Email adresine onay kodu gönderilmesi, ilan vermeniz durumunda gelen mesaj ve iletişim taleplerinin bildirimlerinin izin verdiğiniz yöntem e-mail ise gönderilmesi, ilanınız ile ilgili bilgilendirmelerin yapılabilmesi, favori arama kaydı oluşturmanız durumunda onay verdiğiniz e-posta adresinize yeni ilanların gönderilmesi; izin vermeniz durumunda pazarlama, reklam, kampanya, promosyon iletilerinin gönderilebilmesi için web servis yoluyla aktarılmaktadır.

Ticari elektronik ileti hizmet sağlayıcısı

   

Cep telefonu numarası

   

Cep telefonuna onay kodu gönderilmesi, ilan vermeniz durumunda gelen mesaj ve iletişim taleplerinin bildirimlerinin izin verdiğiniz yöntem sms ise gönderilmesi, ilanınız ile ilgili bilgilendirmelerin yapılabilmesi; izin vermeniz durumunda pazarlama, reklam, kampanya, promosyon iletilerinin gönderilebilmesi için web servis yoluyla aktarılmaktadır.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)

   

Araç şasi numarası ve Plaka

   
 
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
TC Kimlik NO, Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Banka bilgisi , Kredi kartı numarası (ilk 6 , son 4 hane maskeli şekilde tutulmaktadır) , kredi kartı son kullanım tarihi ,
Maliye bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından istendiğinde hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla ilgili makamca talep edilen yöntemle aktarılabilecektir.

Çağrı merkezi hizmet sağlayıcısı
 
İşitsel kayıtlar

Çağrı merkezi sistemimizdeki konuşma kayıtlarının tutulması amacıyla bu hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcıya otomatik olarak aktarılmaktadır.


Adli makam veya kolluk kuvvetleri

   

İlgili makamca talep edilen kişisel veriler

   

Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla ilgili makamca talep edilen yöntemle aktarılabilecektir.


Söz konusu kişisel veri, işlenme amacına bağlı olarak, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin açık rızası”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Buna göre, işlenme amacına bağlı olarak kişisel veri işleme hukuki sebebi aşağıda gösterilmiştir:

Açık Rıza: Ürün/hizmetlerin pazarlama, reklam, kampanya, promosyon iletileri gönderilmesi
Sözleşmenin Kurulması veya İfası: Cep telefonuna onay kodu gönderilmesi, e-mail adresine doğrulama kodu gönderilmesi, teklif sonrası ekspertiz randevu süreçlerinin takibi ilan vermeniz durumunda gelen mesaj ve iletişim taleplerinin bildirimlerinin izin verdiğiniz yöntem ile e-mail ya da sms ile gönderilmesi, ilanınız ile ilgili bilgilendirmelerin müşteri hizmetleri ekibi tarafından yapılabilmesi, favori arama kaydı oluşturmanız durumunda onay verdiğiniz e-posta adresinize yeni ilanların gönderilmesi, herhangi bir satın alma işlemi yaptığınızda satış alma işlemlerinin tamamlanması, yönetilmesi, araç satışı halinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve 10 gün içinde alabileceğiniz teklif sayısı sınırlaması ile ilgili kontrollerin yapılması,
Hukuki Yükümlülük: Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Meşru Menfaat: Muhatap olunan kişiye doğru hitap edilebilmesi, bilgilerin doğrulanması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyeti ölçümleme, müşteri şikayetlerinin takibi ve giderilmesi ve süreç iyileştirme, İdari işler ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması.


Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kanunun 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden ve bize daha önce bildirmiş olduğunuz sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle yazılı olarak ya da Şirketimizin müşteri hizmetleri üzerinden iletebilirsiniz.SEOPAR DİJİTAL PAZARLAMA VE YAZILIM HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
 

E-posta: iletisim@seopar.com.tr

Web Sitesi: https://www.seopar.com.tr

VERGİ NO:  7610995921
Kapat
rotate_right
Kapat

Send Message

image
Kapat

My favorites

image
Bildirimler visibility rotate_right Kapat
image
image
arrow_left
arrow_right